Océane

13,5€

Salade, tomates, saumon fumé, crevettes // Salad, tomato, smoked salmon, shrimps